THÔNG BÁO KIỂM TRA CHẤT THẢI TẠI BV

Bệnh viện nhận được công văn của Sở Y Tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về lịch kiểm tra chất thải tại bệnh viện vào ngày thứ (29/09/2022). Đoàn kiểm tra gồm 7 thành viên. Đề nghị Anh/ Chị trưởng các bộ phận rà soát lại việc bố trí thùng rác, bảng phân loại chất thải cho đúng qui định. Bộ phận kỹ thuật kiểm tra việc quản lý chất thải lỏng tại bệnh viện (sổ nhật ký vận hành, nhật ký lưu lượng xả thải, kế hoạch bảo trì , bảo dưỡng …)

Tất cả các anh chị nhân viên bệnh viện chú ý bỏ rác vào thùng theo đúng qui định

Trân Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *